BETTER BALL

BETTER BALL

11/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Cơ bản là khi bạn chơi game, bạn và đối thủ mỗi người được đưa ra như là một cặp đấu trong game 4 người chơi. Mỗi bạn trong phải chơi 2 bóng mỗi cú đánh và bạn phải chọn quả nào cho cú tiếp theo.

Viết bình luận

090 602 0783