BETWEEN CLUBS
BETWEEN CLUBS

BETWEEN CLUBS

11/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bạn quất gậy iron số 7, bóng bay 150 yards. Nếu bạn quất gậy số 8-iron thì bóng đi được 140 yards. Vậy mà bóng cách tâm green 145 yards hay là "between clubs" - "giữa 2 gậy". Bây giờ bạn phải làm sao? Tốt nhất chọn gậy dài hơn là cây số 7 và cầm quá nó lên độ một phân.

Viết bình luận

0906 020 783