BILLET
BILLET

BILLET

12/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là miếng thép thô sẽ được rèn thành đầu gậy golf.
Những miếng thép này sẽ làm thành một bộ gậy iron.

Viết bình luận

0906 020 783