BINGO, BANGO, BONGO
BINGO, BANGO, BONGO

BINGO, BANGO, BONGO

12/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là tên một thể lệ game thật vui. Mỗi hố chơi kiếm được 3 loại điểm: 1 điểm cho người đầu tiên lên được green, 1 điểm cho bóng nào gần hố nhất khi tất cả bóng đều lên green, 1 điểm cho người thắng hố theo điểm chuẩn. Bạn có thể chơi game này để kiếm 1 tổng điểm. Nếu tất cả đối thủ đều ngang ngửa thì bạn có thể chơi nhất-ăn-tất dựa vào số điểm lớn nhất cuối trận đấu.

Viết bình luận

0906 020 783