BIRDIE
BIRDIE

BIRDIE

12/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Người chơi hoàn thành 1 hố với số lần quất dưới chuẩn par 1 gậy thì gọi là ghi điểm birdie. Ví dụ như một hố có chuẩn là 4 gậy thì người chơi chỉ cần 3 gậy đã hoàn thành gọi là người chơi giành điểm birdie.

Dưới đây là danh sách những điểm mà golfer có thể ghi trên sân golf.

Số gậy so với chuẩn PAR3 PAR4 PAR5 Tên thành tích
4 gậy ít hơn chuẩn không thể không thể 1 triple eagle (condor)
3 gậy ít hơn chuẩn không thể 1 2 double eagle (albatross)
2 gậy ít hơn chuẩn 1 2 3 eagle
1 gậy ít hơn chuẩn 2 3 4 birdie
đúng chuẩn 3 4 5 PAR
1 gậy vượt chuẩn 4 5 6 bogey
2 gậy vượt chuẩn 5 6 7 double bogey (buzzard) 
3 gậy vượt chuẩn 6 7 8 triple bogey  (grouse) 
4 gậy vượt chuẩn 7 8 9 quadruple bogey (turkey) 
5 gậy vượt chuẩn 8 9 10 quintuple bogey

 

Viết bình luận

0906 020 783