Blade

Blade

13/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Blade là tiếng lóng chỉ gậy iron. Thường nó nói tới 1 trong những thiết kế truyền thống cơ bắp. Từ này cũng đề cập tới phần đầu gậy iron nằm dưới quãng nối với cán gậy.

Viết bình luận