BLADED SHOT
BLADED SHOT

BLADED SHOT

13/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ngữ này cũng có nghĩa như HITTING IT THIN. "Hitting it thin" nghĩa là quất quả bóng với chút lề mặt gậy chứ không phải bằng cả cái mặt đầu gậy. Điều này có thể xảy ra do lúc quất bóng đầu bạn ngẩng hơi cao, hay có thể bạn đặt tee thấp quá, mà cũng có thể bạn đứng hơi xa bóng trong thế đứng nhằm bóng nên đánh quả bóng hơi bị hớt. Dù là vì sao thì quả bóng cũng bị đẩy đi với độ loft rất nhỏ nên nó chả xoáy lắm lúc còn lăn đi.

Viết bình luận

0906 020 783