BLAST hay EXPLOSION SHOT
BLAST hay EXPLOSION SHOT

BLAST hay EXPLOSION SHOT

19/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Tùy vào hoàn cảnh, một golfer có thể chọn đánh bóng ra khỏi bẫy cát với kỹ thuật gọi là "blast" hay "explosion shot". "Explosion shot" là một cú đánh dũng cảm nhằm múc bóng khỏi bẫy cát bẳng cách quất vào cát ngay sau quả bóng, cày lấy quả bóng, vớt khỏi bẫy. Quả đánh này đẩy cả cát lẫn bóng với cây gậy có góc loft cao, hoàn hảo cho bóng rơi nhẹ nhàng và thoát khỏi vũng sâu.
Cú "explosion shot" chỉ dùng được khi cát khô và mịn. Cát ướt hoặc hạt cát hạt lớn làm hỏng nỗ lực của bạn đấy. Vì vậy hãy cân nhắc khi bạn sử dụng cú đánh này.
Hơn nữa, cú "explosion shot" được dùng chủ yếu cho bẫy cát sát cạnh green nơi bóng không cần đi xa quá. Quả thật bạn đánh cú "explosion shot" bởi bạn không muốn bóng đi xa. Bạn chỉ muốn bóng ra khỏi bẫy, lên green và lăn chút ít thôi.
Chỉ duy nhất 1 trường hợp bạn dùng cú "explosion shot" mà không ở gần green là khi bóng rơi vào bẫy cát như cái nồi.
Tại sao lại gọi là "explosion shot" - "một cú đánh nổ"?
Bạn nhìn hình sẽ thấy, như vừa phát nổ từ cú đánh của bạn.

Viết bình luận

0906 020 783