BLIND APPROACH
BLIND APPROACH

BLIND APPROACH

21/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi bạn đứng trên fairway mà không nhìn thấy green thì hố golf đó gọi là Blind approach.

Viết bình luận

0906 020 783