BLIND BOGEY
BLIND BOGEY

BLIND BOGEY

21/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bạn không cần chơi giỏi để thắng lỗ Blind bogey. Bạn chỉ cần may mắn. Tại sao ư? Bởi vì người thấp điểm nhất không phải là người thắng mà là người có số điểm gần nhất với một con số ngẫu nhiên mới thắng.

Viết bình luận

0906 020 783