BLIND BORE
BLIND BORE

BLIND BORE

21/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Điều này nói tới độ sau của thân cắm vào đầu gậy. Cả 2 hình ảnh ở trên đều mô tả "blind bore".
Có 3 độ sâu thường gặp:
- Standard Bore: thân gậy cắm sâu vào đầu gậy không quá 1 inch.
- Through Bore: là thân gậy đi từ bên này đầu gậy đến gần hết bên kia của đầu gậy, cảm tưởng như nếu bạn dựng ngược cây gậy thì có thể sờ thấy chóp thân gậy vậy.
- Blind Bore: Thân gậy đi gần hết đầu gậy nhưng không cho cảm giác sắp lòi ra ngoài.
Đây là một chức năng thiết kế của đầu gậy, không phải của thân gậy. Thế nên nếu bạn thay thân gậy, hãy chắc chắn chiếc thân thay thế tương xứng với độ sâu vào đầu gậy. Sau đó cắt gọt cho khớp vào đầu gậy nhé.

Viết bình luận

0906 020 783