BLIND SHOT
BLIND SHOT

BLIND SHOT

25/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bất cứ cú đánh nào mà golfer không nhìn thấy đích thì gọi là blind shot, có thể là đánh tới green hoặc fairway. Nguyên nhân của blind shot có thể do đánh từ trong rừng ra hoặc dưới đáy dốc lên. Tuy nhiên, khải niệm này được dùng thường xuyên hơn để chỉ những cú đánh từ fairway mà từ đó green hoặc đích nhắm không thể thấy ví dụ như một hố golf được thiết kế tách rời nên nó trốn khỏi tầm ngắm khi chơi bình thường. Cú Blind Shot thường xảy ra trên các sân vùng núi, nơi có thể có một gò đất trong vùng giữa green và khu vực bóng rơi xuống từ cú tee shot. Có hai tình huống xảy ra:
Một chiếc cờ nằm ở đầu gò làm mục tiêu cho golfer nhằm vào.
Một chiếc chuông đặt trên lối đi green mục tiêu. Khi một người chơi foursome trên green đã đảm bảo an toàn khu vực, một người sẽ bấm chuông để cho nhóm biết rằng họ có thể đánh Blind Shot an toàn.

Viết bình luận

0906 020 783