BLOCK OUT
BLOCK OUT

BLOCK OUT

25/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi golfer không xoay hông khi swing, bóng sẽ bay chệch khỏi mục tiêu rất nhiều. Lỗi này gọi là "blocking out" bởi vì hông trái của người thuận tay phải thực tế tham gia vào đường đi của bóng và nghiêng vòng quay. Người chơi thuật tay phải sẽ quất bóng chếch sang phải khi họ bị block

Viết bình luận

0906 020 783