BLOW UP

BLOW UP

25/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Để ghi một lượng lớn các cú đánh trên mỗi một lỗ golf khi các golf thủ đang bơi qua các khóa học với không có gì tồi tệ hơn bogeys.
Arnold Palmer "blew up" trên lỗ golf thứ mười tám tại Rancho Park trong Los Angeles Open năm 1961.
Huyền thoại sống này từ Latrobe quất hai quả bóng O/B right (vào trong driving range) và hai quả bóng O / B left (vào vehicular traffic) trước khi đưa bóng vào hố với mười hai cú.
 

Viết bình luận

090 602 0783