BLUE
BLUE

BLUE

26/07/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

BLUE Màu Xanh Trời trong việc phân biệt màu sắc của Tee Marker

Tee marker là một tảng đá hoặc tượng đài có màu sắc khác nhau đặt ở khu tee off với khoảng cách tương ứng tới tâm của green. Màu sắc khác nhau chỉ ra những khoảng cách khác nhau và những màu này được chỉ ra như sau:
Màu Đỏ cho thấy đây là nơi đặt tee của nữ. Nó nằm ở khoảng cách tới green hợp lý cho một golfer nữ trung bình.
Màu Trắng chỉ ra nơi đặt tee của nam. Nó nằm ở độ xa phù hợp với một nam golfer có trình độ chơi trung bình.
Màu Xanh Trời  là nơi đặt tee pro. Nó nằm cách xa green hơn 2 màu kia và thách thức hơn, phù hợp với 1 nam golfer có kỹ năng cao hơn.
Màu Vàng mang 2 nghĩa: khi tee đó nằm gần green hơn Màu Trắng thì nó được dùng bởi golfer cao cấp. Khi nó nằm xa hơn cả Màu Xanh Trời thì có nghĩa là nó đánh dấu tee của các nhà vô địch. Màu Đen cũng có lúc dùng để phân biệt nơi tee off của nhà vô địch trên nhiều sân.
Màu Xanh Cây là nơi người mới chơi đặt tee. Điển hình là nơi đặt tee này gần green hơn cả Màu Đỏ.

Viết bình luận

0906 020 783