BLUEGRASS
BLUEGRASS

BLUEGRASS

03/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bluegrass là một loài cỏ chứ không chỉ là một giống cỏ. Kentucky Bluegrass hay Poa Pratensis là một giống cũng như Goose Grass (còn gọi là Poa Annua) là một giống khác.

Viết bình luận

0906 020 783