BOGEY

BOGEY

04/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bogey là thành tích đạt được khi hoàn thành hố golf quá chuẩn 1 gậy.
Ví dụ chuẩn par của hố là 4 mà bạn đánh tới 5 gậy thì bạn nói là mình mất quả bogey. Nói chơi "Bogey Golf" tức là người này thường xuyên mất đến 90 gậy cho một trận trên sân chuẩn 72.