BOGEY
BOGEY

BOGEY

04/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Bogey là thành tích đạt được khi hoàn thành hố golf quá chuẩn 1 gậy.
Ví dụ chuẩn par của hố là 4 mà bạn đánh tới 5 gậy thì bạn nói là mình mất quả bogey. Nói chơi "Bogey Golf" tức là người này thường xuyên mất đến 90 gậy cho một trận trên sân chuẩn 72.

Viết bình luận

0906 020 783