BORON
BORON

BORON

04/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Boron là một thành phần của Borax, một kim loại được khai thác đều đặn vài triệu tấn 1 năm. Natri Borate được dùng làm chất tẩy mà không làm mất mầu vải. Lấy thành phần Natri và oxy khỏi chất tẩy bạn chỉ còn  lại boron, là một nguyên tố hóa học thuần túy. Boron nguyên chất có màu đen đậm trông như Carbon.
Boron đóng góp thực sự vào golf ở chỗ nó làm mạnh chất kết nối thân gậy graphite với đầu gậy.

Viết bình luận

0906 020 783