BORROW
BORROW

BORROW

04/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Người Anh dùng từ BREAK diễn đạt khái niệm này trên sân golf. Nó là độ uốn cong của đường bóng khi bạn putt tới hố. Trên một green bị nghiêng, trọng lực làm bóng đi một đường cong từ gậy putter tới hố. "It will break right" nghĩa là bóng sẽ đi cong sang phải khi tiến tới hố (nhìn từ vị trí người đánh).

Viết bình luận

0906 020 783