BOUNDING BILLIE
BOUNDING BILLIE

BOUNDING BILLIE

07/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Coburn Haskell đã sáng chế ra bóng "đau". Mẫu ban đầu của ông bật lên không kiểm soát được, điển hình là trên green. Điều này mang đến bất ngờ khó chịu cho các golfer đã quen với bóng làm từ nhựa cây nam dương không giới hạn. Những quả bóng đầu tiên của Haskell thường được gọi là "Bounding Billies" (búp bê hạn chế).

Viết bình luận

0906 020 783