BRASSIE
BRASSIE

BRASSIE

09/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là một khái niệm cổ xưa dùng chỉ "Đôi gậy gỗ". "Đôi gậy gỗ" là những cây gậy gỗ đầu tiên dùng trên fairway được trang bị cùng một miếng đế bằng đồng để bảo vệ mặt dưới của đầu gậy khỏi bị đục thủng.
Vậy có điều gì đặc biệt về "Đôi gậy gỗ" ấy?
Chúng có thân dài nhất nên khó quật trúng bóng trên đĩa chính xác mà không trà xát mặt dưới gậy vào những hạt sỏi nhỏ. Đôi gậy này có tốc độ tác động bóng nhanh nhất trên fairway cũng có nghĩa là hay dùng nhất và hay hỏng nhất.
Gậy driver mặc dù đẩy bóng nhanh hơn bộ "Đôi gậy gỗ" và có cán dài hơn nhưng thiết kế để đánh off tee, khi chạm bóng thì hướng lên. Điều này phân biệt công dụng của driver với "Đôi gậy gỗ".

Viết bình luận

0906 020 783