BREAK
BREAK

BREAK

09/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Độ cong hay độ uốn trong đường đi của bóng khi bạn putt thẳng tới hố. Trên green bị nghiêng, trọng lực làm đường đi của bóng cong so với đường thẳng tưởng tượng trực tiếp từ bóng tới hố. Nói "nó sẽ break phải" nghĩa là bóng sẽ đi cong sang phải (với góc nhìn từ vị trí người đánh bóng) khi nó tiến tới hố.

Viết bình luận

0906 020 783