BREAK DOWN
BREAK DOWN

BREAK DOWN

09/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi nói "break down" cú swing của ai đó là phân tích cú swing của người ta ra từng chi tiết nhỏ. Thường dùng trong ngữ cảnh xem lại chuyển động chậm. Bạn có thể nghe Long nói: "hãy break down cú swing của Minh.."
Break down cũng đề cập tới một lỗi khi downswing làm bóng bay theo quỹ đạo ngoài mong muốn. Trong khi downswing, đầu phải giữ nguyên vị trí, phần còn lại của cơ thể phải quay quanh một trục tưởng tượng đi từ điểm trụ dưới chân tới đầu golfer. Để "break down" trong khi swing nghĩa là một số phần của cơ thể không chuyển động phù hợp với toàn thể còn lại, gây ra trục tưởng tượng này bị dịch chuyển trong khi downswing.
Có lẽ đầu gối uốn, làm cho đầu hơi cúi. Có thể hông của golfer trượt hơn là xoay nên đầu tiến về hố. Dù lý do nguồn cơn là gì thì breakdown gây lỗi làm bóng không đi tới nơi mong muốn.

Viết bình luận

0906 020 783