BRING IT TO THE CLUBHOUSE
BRING IT TO THE CLUBHOUSE

BRING IT TO THE CLUBHOUSE

10/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Có câu: "Anh ấy đã dẫn đầu ở vị trí 15 nhưng không có nghĩa là anh ấy có thể mang điểm dẫn về clubhouse."
Clubhousec là nơi mỗi người thi đấu đi về sau 1 vòng đấu. Mang điểm dẫn về clubhouse nghĩa là người chơi tiếp tục dẫn ở những hố cuối trong ngày chơi. Một số người chơi chịu áp lực khi họ dẫn muộn.

Viết bình luận

0906 020 783