BUILDING A LIE
BUILDING A LIE

BUILDING A LIE

18/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Người ta tự điều chỉnh điều kiện xung quang bóng để tối ưu vị trí bóng nằm. Những ngày còn chưa dùng tee gỗ, golfers từng thu xếp nơi bóng nằm bằng cách nhúm tí bùn. Dĩ nhiên điều này là không hợp lệ.

Viết bình luận

0906 020 783