Bulletin Board
Bulletin Board

Bulletin Board

23/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Một Bulletin Board là một trang có tính chất riêng biệt nơi mà các thành viên của cùng nhóm có thể đăng bài và xem những thông báo ngắn. Bulletin Board phục vụ như một trung tâm dễ nhận biết để thông báo về thay đổi lịch trình, điểm số hay thậm chí sắp xếp xe. Quyền truy cập vào "Bulletin Board" được sắp xếp theo trang biểu đồ của nhóm đó.
Bulletin Board khác với Message Board (bảng nhắn tin).

Viết bình luận

0906 020 783