BUNKER

BUNKER

24/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ngày nay người ta dùng bunker để chỉ bẫy cát. Tuy nhiên, "bunker" chính xác phải là những chỗ khó đánh tự nhiên.

Viết bình luận

090 6020 783