BURIED LIE
BURIED LIE

BURIED LIE

25/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là điều bạn gặp phải khi bóng rơi đúng bẫy cát và bị vùi chỉ còn thấy mỗi đỉnh quả bóng.
Nói chung ngữ này đề cập tới quả bóng trong cát nhưng cũng có thể dùng bất cứ khi nào bóng bị lấp và độ cao của đỉnh quả bóng chỉ còn dưới 0.84 inch.

Viết bình luận

0906 020 783