BUTT FREQUENCY
BUTT FREQUENCY

BUTT FREQUENCY

25/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đề cập tới tần số cộng hưởng của thân gậy khi đuôi gậy bị neo lại còn đầu gậy bị rung. Thường thì thân gậy được neo lại ở phần đuôi khi thử tần số cộng hưởng. Tuy nhiên, khi làm những bộ gậy iron phù hợp, một số nhà lắp ghép gậy khăng khăng là tần số cộng hưởng của thân gậy tốt hơn là phù hợp với cả đầu lẫn duôi gậy.

Viết bình luận

0906 020 783