BUZZARD
BUZZARD

BUZZARD

25/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Kết quả này còn tồi hơn bogey. Đánh 2 gậy quá chuẩn par trên một hố golf. Phổ biến hơn nhiều so với thuật ngữ "buzzard", hiện tại đó là "double-bogey" có cùng nghĩa. Chúng tôi khuyên bạn tránh dùng từ "buzzard".

Viết bình luận

0906 020 783