BYE
BYE

BYE

26/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khái niệm này để mô tả bất cứ tình huống nào mà người chơi được tự động xét đủ điều kiện chơi một vòng cao cấp. Điều này không phải là miễn chứng nhận dựa vào hiệu suất thi đấu tại một giải đấu khác hoặc tại giải đấu này năm trước. "Bye" giành được trong vòng đầu tiên của một giải đấu cụ thể trong thời gian kiểm chứng cho giải đấu đó.

Viết bình luận

0906 020 783