CADDIE (CADDY)
CADDIE (CADDY)

CADDIE (CADDY)

30/08/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Là người mang gậy cho bạn và cái túi quá khổ, quá tải đó hàng dặm đi bộ, dưới nắng và ẩm nhiều giờ mà mặt vẫn luôn tươi cười. Người đó cũng hướng dẫn bạn trên sân trong suốt cuộc chơi bởi họ biết về sân như khoảng cách, chỗ nghỉ, tốc độ trên green, chỗ khó đánh mà nếu bạn nghe theo bạn có thể chơi tốt hơn. Nếu bạn cho người ta khá một chút, bạn sẽ thậm chí nhận được lời khuyên cho cả lần sau.

Viết bình luận

0906 020 783