CADDIE RACE (CADDY RACE)
CADDIE RACE (CADDY RACE)

CADDIE RACE (CADDY RACE)

05/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đúng nghĩa đen luôn.
Caddies vác túi golf đầy chạy càng nhanh càng tốt dọc theo một lối quy định suốt sân golf. Đôi khi họ được phép để rơi túi ở khoảng cách 50 yards cuối. Dù vui như cuộc thi này có thể, sự thật là sân cỏ bị sới lên bởi những chiếc giầy đinh và tróc cả mảng nơi họ rẽ góc. Bởi sự phá hoại sân rõ ràng như vậy, những cuộc đua caddie này thường bị cấm.

Viết bình luận

0906 020 783