CAIRN
CAIRN

CAIRN

06/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là một đống đá bạn có thể thấy trên sân golf phong cách kết nối cũ ở Scotland hoặc ở Anh. Nếu bóng của bạn đậu lên một cái rãnh trên đó thì kệ nó đấy. Đừng di chuyển hòn đá nào bởi nó có thể đang vùi một bộ sương cừu hoặc con thú nặng nề nào đó.

Viết bình luận

0906 020 783