CALCUTTA
CALCUTTA

CALCUTTA

06/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đây là cách người không tham gia trận đấu cá cược trên kết quả của nhóm chơi. Các nhóm được đặt tên và ai muốn đặt cược nhóm nào phải đấu giá để được quyền cá cho nhóm đó. Một phần tiền thu được từ đấu giá dành làm giải thưởng cho người thắng. Phần còn lại trao cho người cá đúng đội thắng. Thường thì các thành viên của một đội được yêu cầu đặt cược một số tiền nhất định vào chính họ theo một công thức đã được quy định.
Công thức chính xác có nhiều biến đổi. Đôi khi nhóm hạng 2 và những người cá cho nhóm đó cũng thắng một chút từ đấu giá.

Viết bình luận

0906 020 783