CANVAS
CANVAS

CANVAS

06/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là vật liệu để bọc túi golf bằng da. Ngày nay vật liệu tổng hợp đã thay thế hầu hết bởi vật liệu tổng hợp chống nước tốt hơn và lâu hỏng hơn canvas.

Viết bình luận

0906 020 783