CAPTAIN
CAPTAIN

CAPTAIN

06/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi thi đấu golf theo đội, Captain là đội trưởng đại diện cho đội. Captain điển hình có quyền chọn người chơi phù hợp tình huống, thay thế người đánh và thứ tự chơi. Thường thì Captain còn có thể có quyền chọn thành viên đội nữa.

Viết bình luận

0906 020 783