CAPTAIN'S PICK
CAPTAIN'S PICK

CAPTAIN'S PICK

07/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ngữ này đề cập tới cách thành lập đội trong game The Ryder Cup Tournament. Vị trí chơi tự động kiếm được bởi những người thắng một số giải để đạt hạng đủ cao trong trận đấu. Đội trưởng nhóm trong Ryder Cup cũng được trao bằng để lựa chọn 1, 2 thành viên nhóm bất thường.

Viết bình luận

0906 020 783