CARD
CARD

CARD

08/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nghĩa thứ nhất:
Động từ. Tiếng lóng dùng chỉ việc hoàn thành 1 vòng golf với một số điểm nhất định. Ví dụ: "Anh John card 72 trong vòng đấu hôm nay" nghĩa là thẻ điểm của John ghi lại số điểm 72 của vòng chơi ngày hôm đó.
 Nghĩa thứ 2:
Danh từ. Là cái thẻ ghi điểm.
Danh từ. Cũng có thể là cái thẻ tour.

Viết bình luận

0906 020 783