CARRY
CARRY

CARRY

08/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Trong "game of skins" (một trò chơi gồm 3 đến 4 người chơi tính ăn thua riêng từng hố golf, điều thú vị xảy ra khi 2 hoặc nhiều người có cùng số điểm trên 1 hố nên phân xử phải kéo dài sang hố sau), một carry đề cập tới cuộc đánh cược trên một hố mà thắng thua chưa được định ngay.
Khái niệm này cũng đề cập tới khoảng cách đi được của bóng sau khi được đánh đi và trước khi tiếp đất.

Viết bình luận

0906 020 783