CARRY AND ROLL
CARRY AND ROLL

CARRY AND ROLL

09/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng


Ngay khi ăn đập, quả bóng sẽ bay xuyên không khí suốt một khoảng cách nhất định trước khi tiếp đất. Nó sẽ nảy lên vài lần rồi lăn trước khi dừng lại. Ngữ "carry and roll" có nghĩa khoảng cách cho một cú quất bao gồm cả đoạn đường tiếp đất và lăn hay nói cách khác là trọn vẹn cả quãng đường bóng đi từ lúc bóng bay đi đến khi bóng dừng lại. Phần "carry" đề cập tới đoạn cong đầu tiên của đường bóng. Carry là phần đáng kể để bóng đi qua một chướng ngại nguy hiểm nào đó như cái ao và chỉ có "carry" mới giúp được việc này.
"carry and roll" là khoảng cách mặc định khi nói đến khả năng đánh xa của một người. Ví dụ ai đó nói "tôi đánh được 230 yards: nghĩa là khoảng cách từ điểm xuất phát tới điểm bóng dừng là 230 yards chứ không phải bóng bay trên không 230 yards thôi đâu.

Viết bình luận

0906 020 783