CART PATH
CART PATH

CART PATH

09/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là đường đi hẹp trải nhựa đường hoặc để bụi cát mà đi ngoằn ngoèo qua các hố golf đi bên các fairway. Xe cart chạy động cơ chạy trên đó khỏi làm hỏng cỏ trên sân.

Viết bình luận

0906 020 783