CASUAL WATER
CASUAL WATER

CASUAL WATER

11/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Từ này để gọi mấy vũng nước trên sân golf hoặc kiểu tụ tập khác của nước nhưng không phải được thiết kế như là bẫy nước. Bóng mà rơi vào "casual water" có thể di chuyển mà không bị phạt, có thể làm sạch trước khi đặt xuống.
Vậy sao lại có "casual water"?
Sau cơn mưa, sự thoát nước không tốt, những vũng nước sẽ xuất hiện trên sân golf. Chúng nằm trên fairway, trong bụi cỏ, trên bẫy cát mà có khi luôn cả trên green. Luật cho phép bạn nhặt bóng khỏi "casual water" và ném nó xuống đất mà không được gần hố hơn điểm nó rơi vào "casual water".
Thường thì bạn được phép dùng rẻ lau bùn khỏi bóng trước khi ném lại nó lên sân nhưng một khi ném xuống bạn không thể làm sạch thêm. Thủ tục này được gọi là "Clean and Place" (làm sạch và đặt xuống).
Nếu bạn không quen với sân golf và có một vũng nước lớn, bạn có biết đâu là casual water đâu là bẫy nước không?
Bẫy nước thì được khoanh vùng bằng cọc. Nếu bóng rơi vào đó mà bạn nhặt bóng ra và làm sạch chứ không quất bóng luôn trong bẫy sẽ bị phạt 1 gậy đó.

Viết bình luận

0906 020 783