CATCH A CORNER (OF THE HOLE)
CATCH A CORNER (OF THE HOLE)

CATCH A CORNER (OF THE HOLE)

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Ngữ này đề cập đến một cú putt mà bóng bị đánh hơi chệch đường chuẩn từ bóng tới hố, sang trái hoặc sang phải lề hố. Nếu bóng lăn đủ chậm thì khi qua sát hố thì trọng lượng tuyệt đối của nó đủ làm cho cỏ bên dưới bóng khóa chân nó lại làm nó rơi xuống hố.
Những người ủng hộ "sự tinh tế" nói tới hành động putt thì cho rằng một cú putt tinh tế có cơ hội để rơi xuống hố từ bên cạnh bởi vì người putt có chủ đích đẩy bóng kiểu như nó hết năng lượng cái lúc nó chạm tới hố golf.
Nhưng người "có chủ đích" thì chơi là "đánh nó vào" thấy rằng bóng mà đi thế thì có quá nhiều quán tính để "lăn vào góc" - "catch a corner" mà rơi xuống hố. Và họ chống đối rằng những người "putt tinh tế" đánh bóng không tới hố quá thường xuyên luôn.

Viết bình luận

0906 020 783