CAVITY-BACK
CAVITY-BACK

CAVITY-BACK

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là một thiết kế hiện đại của gậy iron nhằm dịch chuyển lượng lớn vật chất ra ngoại biên đầu gậy nhằm làm cho cây gậy trở nên du di hơn, để người chơi ít kỹ năng thấy dễ đánh hơn là dùng đầu gậy truyền thống.
Cùng với đa phần là kim loại xung quanh lề của dầu gậy, một "cavity" (khoang rỗng) ở phía sau làm nên cái tên của loại gậy này.

Trong ảnh là những cậy gậy iron đang bán tại Teeoff's Golf Shop 186 Hào Nam.

Viết bình luận

0906 020 783