CAYMAN BALL
CAYMAN BALL

CAYMAN BALL

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Đó là loại bóng gai bề mặt được thiết kế để bay chuẩn nhưng ngắn. Nó chỉ được dùng trên sân nhỏ nơi mà không gian quan trọng.
Một bóng cayman (cayman là loài bò sát giống cá xấu ở Mỹ) sẽ đi được khoảng cách chỉ bằng nửa bóng mặt lõm với cùng lực đánh ban đầu. Bóng mặt lồi giúp nó bay theo quỹ đạo mà bóng thường sẽ bị mắc và chệch, thậm chí là yếu lại và lệch hẳn đi.

Viết bình luận

0906 020 783