Center-cut
Center-cut

Center-cut

12/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Tiếng lóng trong golf để nói bóng lăn ngay xuống giữa miệng hố. Miệng hố đã có thể nhỏ hơn mà bóng vẫn sẽ lăn vào.

Viết bình luận

0906 020 783