CENTER OF MASS
CENTER OF MASS

CENTER OF MASS

13/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Khi 2 vật đâm xầm vào nhau (ví như đầu gậy golf với quả bóng golf), các định luật vật lý sẽ xác định đường đi của mỗi vật thể sau va chạm. Một số cấc golfer quan tâm tới đường đi của đầu gậy trong suốt quá trình trước và sau va chạm nhưng tất cả các golfer đều quan tâm đến đường đi của bóng sau khi va chạm xảy ra.
Các nhà sản xuất gậy tạo nên những thiết kế nhắm tới những đối tượng nhất định trong đầu. Ví dụ như: ba cây gậy wood của Orlimar được tạo hình đặc biệt để tăng tỷ lệ cược của một vận động viên golf đã nâng quả bóng từ nền cứng ngầm dưới cỏ. Vậy họ muốn gì từ thiết kế nhằm làm cho quả bóng bay cao sau va chạm. Đây là phạm trù của đạn đạo, một lĩnh vực toàn học cổ như cung với tên.
Điều này nằm ngoài lý thuyết để giải thích tại sao nó đúng nhưng đủ để nói tính toán đạn đạo tập trung trên sự chuyển đà từ đầu gậy sang bóng golf. Chính sự chuyển đà này xác định xác định phần lớn những gì quả bóng sẽ làm vào lúc nó cất mình vào không khí. Từ đây sinh ra khái niệm "center of mass" - "tâm vật chất".

Viết bình luận

0906 020 783