CENTER OF PERCUSSION
CENTER OF PERCUSSION

CENTER OF PERCUSSION

14/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Nghĩa đen của ngữ này là "Tâm của bộ nhạc cụ gõ"

Ở đây nó là điểm trên thân gậy golf nơi mà bạn có thể kẹp nó giữa 2 ngón tay làm cho cây gậy golf dao động mà không mấy cân bằng.
Một cây gậy golf có thể được làm cho cảm thấy đánh lừa chủ thể bằng cách xác định điểm này gần với điểm truyền lực của trục, dù vậy độ cứng trên thân gậy vẫn không đổi.

Viết bình luận

0906 020 783