CENTER-SHAFTED
CENTER-SHAFTED

CENTER-SHAFTED

15/09/2017   |   Đăng bởi Hoa Tùng

Để chỉ một cây gậy putt mà có đường kẻ dọc thân gậy đi qua tâm mặt gậy.

Viết bình luận

0906 020 783